Strona główna » Jednostki organizacyjne » Komórki organizacyjne » Wiceprzewodniczący Zarządu oraz Dyrektor Zakładu MZWiK w Strzelcach Wielkich

Wiceprzewodniczący Zarządu oraz Dyrektor Zakładu MZWiK w Strzelcach Wielkich


Przewodniczący Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd może powierzyć prowadzenie spraw wiceprzewodniczącemu, który jest etatowym pracownikiem Związku.

Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W okresie nieobecności dyrektora Związku zastępuje go kierownik działu eksploatacji i usług w granicach otrzymanego upoważnienia.

 

Dyrektor Związku jest osobą zarządzającą i wykonującą obowiązki pracodawcy z zakresu prawa pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dyrektor Związku w szczególności:

- realizuje politykę kadrową,

- reprezentuje Związek na zewnątrz,

- zarządza mieniem Związku,

- ustala plan pracy,

- podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Związku,

- zatrudnia i zwalnia pracowników.
Informacje powiązane:

- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Komórki organizacyjne
Autor informacji: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2002r., Regulamin organizacyjny
Informację wprowadził: Krzysztof Surma
Opublikowany dnia: 2002-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-25
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 Transitional